Quy định thanh toán

Quy định thanh toán

1. Thanh toán trực tiếp tại siêu thị TrySports

- Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt

- Thanh toán qua thẻ ngân hàng

- Thanh toán sau khi nhận hàng

2. Mua hàng online trên TrySports

- Thanh toán trước qua chuyển khoản 

- Thanh toán trước 50%, sau khi nhận hàng thanh toán nốt 50%